CO2 emisyonu nedir

CO2 Emisyonu Nedir?

Karbon emisyonu, en basit anlamda karbonun atmosfere salınması anlamına gelir.
Karbon emisyonu denildiğinde akla birçok farklı tanım gelmektedir fakat karbon
emisyonu aslında sera gazı emisyonundan bahsetmektir.

mitomani nedir

Mitomani nedir?

Mitomani nedir;

Kişinin ruhsal nedenlerle, odak noktası haline gelmek veya dikkat çekmek amacıyla gerçekleri çarpıtması ya da yalan söylemesi durumudur.

mizansen nedir

Mizansen Nedir?

Mizansen nedir;

Bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip yorumlanmasıdır. Fransızca kökenli bir kelimedir.

medyan nedir ne demek

Medyan Nedir?

Medyan nedir:

Bir sayı dizisinde terimler büyüklük sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir. Dizinin terim sayısı tek ise tam ortasındaki sayı medyandır. Ancak terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortası medyandır.

nadan nedir ne demek

Nadan Nedir?

Nadan nedir;

Bilgisiz, kaba, cahil ve görgüsüz kimse anlamına gelir.

mahur nedir ne demek

Mahur Nedir?

Klasik Türk mûsikisinde bir makamın adıdır.

hamse nedir ne demek

Hamse Nedir?

Hamse nedir;

Klasik Türk (Divan) ve İran edebiyatlarında bir şairin beş mesnevisinden oluşan külliyatıdır.

şüheda nedir ne demektir

Şüheda Nedir?

Şüheda nedir;

Şehitler anlamına gelir. Arapça’da şhd kökünden türemiştir, şahid, şehid kelimesinin çoğuludur.

telakki nedir ne demek

Telakki Nedir?

Telakki; kabul etme, anlama, anlayış gösterme şeklinde kullanılmaktadır. Hukuki olarak sayma, düşünme manasına gelir.

börü nedir ne demek

Börü Nedir?

Börü nedir;

Eski Türk lehçe ve şivelerinde kurt demektir. Mecazi olarak ise cesur, yiğit ve bahadır anlamına gelir. Ayrıca eski  Türklerde hayvan olan kurt için değil, mitolojik olarak kutsal bir varlık kabul edilen kurt için de kullanılmaktaydı.

Devamı